miercuri, noiembrie 30, 2022
AcasăIstoria modernaMisterul morţii împărătesei Josephine, soţia lui Napoleon: ea păstra documente secrete, menite...

Misterul morţii împărătesei Josephine, soţia lui Napoleon: ea păstra documente secrete, menite să răstoarne întreaga Europă!

Misterul morţii împărătesei Josephine, soţia lui Napoleon: ea păstra documente secrete, menite să răstoarne întreaga Europă!

Ajuns la culmea gloriei, împăratul Napoleon decide să se despartă de credincioasa-i soţie, Josephine, care urcase alături de el, toate culmile. Ajuns împărat al Franţei, Napoleon voia să întemeieze o dinastie ereditară, iar copiii să aibă sânge domnesc. Divorţul lui de Josephine de Beauharnais şi căsătoria cu Maria Luiza, fiica împăratului Austriei, erau dictate numai de interese politice. Astfel, în anul 1810, biata Josephine, cu inima zdrobită de durere, asistă la urcarea pe tronul ei a unei străine.

Dar nu trecu mult şi steaua lui Napoleon începu să apună. După dezastrul expediţiei în Rusia din 1812, statele Europei se ridicară împotriva împăratului. Ultima mare bătălie, rămasă în istorie cu numele de „bătălia naţiunilor”, avu loc la Leipzig. Armatele glorioase ale Franţei fură zdrobite. Pentru prima dată, armate străine călcară pe teritoriul Franţei, iar regele Prusiei şi împăratul Rusiei intrară în Paris. Napoleon abdică şi puterile Europei adunate la Paris, dictară voinţa lor. Era în ziua de 30 Mai 1814.

Napoleon fu exilat pe insula Elba, unde a rămas prizonier 100 zile, ca sa se întoarcă iar în Franţa, când încercă, zadarnic, să-şi refaca imperiul. Bătălia de la Waterloo din 1815 s-a terminat cu definitiva prăbuşire a visurilor sale şi moartea pe insula Sf. Elena (1821).

În timpul celor 100 de zile, Josephine, rămasă credincioasă cultului lui Napoleon, muri subit. Împărăteasa Maria-Luisa, austriaca, plecă la Viena, fără să se mai gândească, o clipă, la soţul ei, pentru care n-avea nici dragoste, nici stimă.

Despre moartea împărătesei Josephine au circulat zvonuri foarte variate şi până astăzi, istoricii se împart în două tabere. Unii afirmă că ea a murit de moarte naturală, alţii susţin că a fost otrăvită.

Ce spune versiunea oficială? În ziua de 10 mai 1814, împăratul Alexandru al Rusiei ceru o audienţă fostei împărătese Josephine. Deşi era răcită, Josephine insistă să primească ea singură pe împărat. Coborî din pat şi asistă la prânzul oferit împăratului şi pe urmă, luă parte la o partidă de bar. Dar nu rezistă mult şi fu nevoită să se retragă în apartamentele ei.

A doua zi căpătă febră şi petrecu o noapte foarte agitată. Medicul împărătesei constată, peste câteva zile, că situaţia e gravă, convocă un consiliu medical. Respiraţia era neliniştită, gâtul aprins şi temperatura foarte mare. Împăratul Alexandru trimise pe Sir James Wylie, unul din cei mai celebri chirurgi ai timpului, care confirmă diagnosticul pesimist al medicilor. Peste câteva zile, starea împărătesei se agrava. După o noapte de chinuri, Josephine îşi dădu sufletul.

În aceeaşi zi, Parisul comenta sfârşitul fostei împărătese. Nimeni nu se îndoia că la mijloc e un asasinat politic. Motivul? Împărăteasca Josephine îi comunică împăratului rus că fiul fostului rege francez Ludovic al XVI-lea, prinţul Ludovic al XVII-lea, n-a murit în închisoarea unde a fost ţinut alături de tatăl său, ci a fost scos în secret, în locul lui aducându-se un alt copil. Micul Ludovic al XVII-lea fusese ţinut într-o ascunzătoare la Vincennes, pentru ca într-o zi, în locul lui Napoleon să vină moştenitorul legitim al Franţei. Se spune că împăratul Rusiei, după destăinuirile Josephinei, ar fi hotărât să aducă pe tronul Franţei pe fiul lui Ludovic al XVI-lea. Deocamdată, totul trebuia ţinut secret. Însă, peste câteva zile, Josephine muri.

Se spune, că multe documente secrete din arhiva împărătesei au fost distruse după moartea ei. Un pair al Franţei povesteşte în Memoriile sale, că o lună înainte de moartea împărătesei, el citise aceste documente „menite să răstoarne Europa”. Cum el o sfătui să distrugă aceste hârtii, Josephine îi spuse: „Hotărârea mea e luată. Le voi comunica lui Alexandru. El trebuie să ia apărarea acestui tânăr”. Moartea subită a Josephinei a înmormântat pentru totdeauna secretele ei.

Un medic, de Carro, prieten cu Sir James Wylie, doctorul trimis de împăratul Alexandru s-o consulte pe Josephine, povesteşte şi el în Memoriile sale că Sir James Wylie i-ar fi spus că Josephine ar fi fost otrăvită.

Dar, cine ar fi avut interesul s-o otrăvească pe fosta soţie a lui Napoleon? Cei mai mulţi susţin că ducele de Provence, pretendentul la tronul Franţei, care va deveni Ludovic al XVIII-lea; el ar fi voit să-i înlăture pe toţi acei care ştiau de existenţa fiului lui Ludovic al XVI-lea.